dilluns, 11 de gener de 2016

La innovació i la formació professional: aliats de canvi

(Traducció al català de la Nota informativa nov. 2015 del CEDEFOP).
La formació professional contribueix a la innovació i és, al mateix temps, cada vegada més innovadora
La formació fomenta la creativitat i la innovació, dotades ambdues de la capacitat de transformar economies i societats. Alhora la innovació, manifestada en noves formes de cooperació, i els canvis en el currículum d'estudis, en l'ensenyament i en la tecnologia contribueixen a la flexibilització i modernització de la pròpia formació professional (FP).
...