dissabte, 31 d’octubre de 2009

PEG.3 - Coordinar o mancomunar?

Un dels exemples de l'ambició que hauria de tenir el Pla és el nivell de compromís amb l'entorn metropolità de Granollers. La connurbació Granollers - Les Franqueses - Canovelles - La Torreta és una realitat que cal prendre en consciència més enllà del que planteja el 2PEG, una senzilla Taula de coordinació.
De fet, ja fa anys que es planifica de forma conjunta. El Pla per la societat del coneixement per al conjunt de la connurbació n'és un exemple. Un altre seria la decisió sobre la Biblioteca de Roca Umbert, després de fer un Mapa d'equipaments culturals de la connurbació amb la Diputació. Pensant en el conjunt i tenint com a centre la Biblioteca Can Pedrals, era evident que ja existia una biblioteca al nord, a Bellavista, i una altra a l'oest, la de Canovelles. Seria absurd, doncs, pensar en fer-ne una de nova a, per exemple, Fàtima, ja que es troba a menys de 200 metres d'una biblioteca que ja treballa en xarxa amb la resta.
Per tant, el Pla, si fos ambiciós, hauria de parlar de començar a mancomunar serveis -de suport a les empreses, de salut i serveis socials, d'esports, etc.- i no només de seure en una taula els responsables polítics per tal que en parlin. Aquest seria, és clar, el punt de partida. I el 2PEG hauria de parlar d'un nou punt d'arribada, molt més enllà.