diumenge, 3 de juny de 2012

Inversions que són la bomba!

El Centre Delàs de Justícia i Pau i SETEM acaben de publicar un nou informe sobre la dedicació de la banca espanyola a la indústria militar, posant al descobert nous vincles entre el món de les finances -encara que es vesteixin d'ètiques- i el món de la guerra. I és que, quan es tracta de fer negoci, queda clar que no hi ha escrúpols!
L'Informe, obra dels investigadors del Centre Delàs Jordi Calvo, Joan Farrés i Axel Thamers, mostra la implicació de 42 entitats financers que, amb les seves inversions, donen suport financer per un volum mínim d' 1.372 milions d'€, al complexe militar-industrial espanyol, des del 2007 fins el 2011, col·laborant a la fabricació de material armamentístic i militar com ara vaixells de guerra, avions de combat, míssils, bombes i munició.
El Rànquing l'encapçala -no podia ser d'una altra manera- Bankia, i hi surten retratades Liberbank, Banco Santander, Caixabank, BBVA, Catalunya Caixa, Banco Popular, Banco Sabadell, Ibercaja i Bankínter, entre d'altres. Un altre motiu, doncs, per estar content de les institucions bancàries -tant és si són catalanes com espanyoles, pel que es veu.
Per tant, ja ho sabeu: compte on guardeu els vostres diners, que esteu finançant directament la guerra!
A continuació, us en tradueixo el resum executiu (com sempre, amb una crítica explícita a aquestes entitats que triguen a publicar el seu informe en versió catalana) ...

Resum executiu:

 • Les empreses d'armes espanyoles depenen del finançament que reben de les entitats bancàries per mantenir la seva activitat econòmica, fet que situa a la banca tradicional com un dels actors principals per al manteniment financer d'aquest sector militar.
 • Aquest informe mostra el volum i la importància de les relacions entre els bancs i les empreses d'armes espanyoles, identificant aquelles entitats financeres que col·laboren amb el complex militar espanyol.
 • S'han identificat 30 empreses d'armament del complex militar-industrial espanyol que han rebut suport financer de la banca que opera a Espanya des de 2007 a 2011. 
 • Les empreses d'armes espanyoles que han rebut un volum de finançament significatiu, es dediquen a fabricar vaixells de guerra, avions de combat, míssils, bombes, munició, blindats, tancs, helicòpters militars, elements de comunicació militar i fins i tot bombes de dispersió fins a 2008.
 • En aquest informe apareixen implicades 42 entitats financeres, entre les quals hi ha els grans bancs (espanyols i estrangers), bancs de mida reduïda o mitjana, caixes d'estalvis ara convertides en bancs, alguns grups de cooperatives de crèdit, empreses d'assegurances i intermediàries financeres.
 • Pràcticament totes les modalitats d'entitats financeres de la banca tradicional es troben entre les que podem denominar com banca armada.
 • A més, les maneres de finançar a la indústria militar no són únicament les que resulten més evidents per la seva relació directa entre el banc i l'empresa d'armes, sinó que existeix un entramat financer complex (públic i privat) en el qual la indústria militar rep suport dels bancs a través de grans transnacionals, empreses de capital risc, inversors particulars, infinitat d'intermediàries financeres i SICAV.
 • El suport financer que ha rebut el complex militar-industrial mitjançant participacions accionarials, fons d'inversió i crèdits de 2007 a 2011, ens mostra que s'han desviat a mínim 1.372 milions de euros al sector armamentístic (gairebé 2.300 si comptem la participació de la SEPI a EADS), que haguessin pogut ser destinats a donar suport a altres sectors de l'economia amb efectes més positius sobre la societat.
 • Finalment, els deu bancs que han participat en el negoci armamentístic amb major volum de negocis i més presència en empreses d'armes espanyoles en el període estudiat són, per ordre d'importància: Bankia, Liberbank, Banco Santander, Caixabank, BBVA, Catalunya Caixa, Banc Popular, Banc Sabadell, Ibercaja i Bankinter.
 • Tot això mostra que el negoci de les armes té una gran dependència de les entitats financeres, sense el suport no existirien tantes armes ni tantes empreses militars. 
 • Amb les dades revelades en aquest informe podem afirmar que els bancs aquí estudiats poden ser considerats coresponsables del negoci armamentístic espanyol durant el període analitzat.