dimecres, 14 de març de 2012

L'Aliança Europea de les Indústries Creatives - ECIA

En ple procés de retallades culturals (ja veurem què en quedarà de tot plegat quan s'acabi la crisi) i del seguit de desgràcies que van caient sobre el sector, arriben a comptagotes algunes bones notícies, que cal anar descobrint com d'amagat. Així, m'assabento per l'Àrea de Relacions Internacionals del Departament de Cultura que l'Institut Català de les Empreses Culturals -l'antic ICIC- ha concretat per fi la seva participació a l'European Creative Industries Alliance (ECIA), una iniciativa de la Direcció General d'Empresa i Indústria de la Unió Europea per estimular les indústries culturals i creatives.
Sobre aquesta nova, voldria fer tres consideracions, a part de felicitar-ne els responsables. ...

La primera, per ressaltar com a Europa no hi ha cap problema en incloure dins del mateix sac els sectors cultural i creatiu, que van de bracet a tot arreu. La mirada "ampliada" del sector creatiu permet incorporar amb normalitat sectors com l'arquitectura, els mitjans de comunicació, el disseny -la moda, el disseny gràfic, d'interiors, de productes-, la publicitat, el software, els videojocs i, fins i tot, l'artesania. I això fa més gran la família del sector cultural "tradicional", en la que hi són presents el cinema, les arts escèniques i visuals, el món de les lletres i el patrimoni. Ara que el Departament ja ha perdut la possibilitat de generar polítiques conjuntes amb els mitjans de comunicació, val la pena adonar-nos-en que a Europa els trets van en el sentit contrari.
La segona qüestió és l'evidència que a Europa és la DG d'Empresa -i no pas de DG de Cultura i Educació- qui lidera els esforços europeus per promoure la creativitat i la innovació, i qui considera claus els sectors cultural i creatiu per a la recuperació econòmica. I és que una de les característiques més rellevants del sector al continent és que no té por de plantejar polítiques innovadores, tot parlant el mateix llenguatge del món econòmic. Precisament, és la Comissió Europea qui posa de manifest la creixent importància de les indústries culturals i creatives en la seva aportació a l'economia de la UE, tant pel que fa al PIB com a la generació d'ocupació. I a més, també reconeix que el sector de les empreses creatives sovint actua com a viver d'iniciatives empresarials de caràcter innovador i d'alt valor afegit, ja sigui per la seva capacitat de generar actius de propietat intel·lectual, com per la recerca i adaptació constant de les seves estratègies de màrqueting en el seu afany per generar una demanda a mida en cada cas. Aplicat a Catalunya, això voldria dir que hauríem de pensar si el disseny de polítiques industrials per al sector cultural no s'hauria de plantejar, a dia d'avui, conjuntament amb el mateix Departament d'Empresa, Indústria i Energia i la seva Agència Acc1ó, al costat de la resta de sectors industrials. De moment, però, ja em vist que l'ICIC passava a ICEC, perdent la visió global i la força de presentar-se com un sector industrial potent.
La tercera qüestió que es planteja amb la creació de l'ECIA és la veritable oportunitat que suposa per a al sector de poder influir en el món polític i el llançament de noves iniciatives a nivell europeu, i que s'haurien de concretar en l'Estratègia 2020. I Catalunya podrà participar-hi directament des del mateix centre de presa de decisions, com una excel·lent oportunitat per posicionar el Departament de Cultura com a representant del Govern d'un país que atorga a la cultura un lloc preferent en les seves polítiques, al mateix temps que reforça l'interès del Departament pels temes continguts en l'agenda europea. Llàstima que la iniciativa -que deriva d'una aposta del mateix HC Joan Manuel Tresserras, que va impulsar el lideratge de l'ICIC en la generació de la proposta de Consorci que ara s'ha concretat-, no arribi en el millor moment de la projecció cultural exterior de Catalunya, havent reduït la capacitat de presència i influència a l'exterior i havent mostrat importants signes de debilitat en el conjunt de les polítiques culturals.
Esperem, però, que es capgiri aquesta tendència, i que el projecte permeti ajudar a posicionar encara millor el sector i el país com un referent en l'àmbit cultural i creatiu a nivell internacional.


Què és l'European Creative Industries Alliance?
L'European Creative Industries Alliance (ECIA), o Aliança Europea de les Indústries Culturals, assumint un concepte ampli d'innovació, pretén treballar per construir indústries creatives a Europa i facilitar-ne la seva internacionalització, al mateix temps que es proposa d'afegir valor i dinamitzar la indústria tradicional des de la creativitat.
Segons els documents inicials del projecte, l'ECIA haurà de:
  • Proporcionar una plataforma oberta per a l'aprenentatge de polítiques i l'intercanvi de bones pràctiques;
  • Desenvolupar i provar instruments nous o millorats per donar suport a les indústries creatives;
  • Reforçar els efectes indirectes de la creativitat i la innovació en les indústries tradicionals;
  • Mobilitzar més fons privats i públics en suport de les indústries culturals i creatives;
  • Prestar serveis concrets d'informació a les empreses en les indústries creatives.
El projecte ECIA està liderat per la ciutat d'Amsterdam, i hi participen, a més de l'ICEC, la província de Milà, i les ciutats de Berlín, Tampere i Nantes. El projecte té una durada inicial de 3 anys i s'ha presentat oficialment a Milà, en el marc de l’Innovation Festival. S'estructura a través d'un Consorci d'agents regionals vinculats a les indústries culturals i creatives perquè intercanviïn els seus coneixements en matèria de polítiques públiques i defineixin accions concretes de suport a les empreses. La interlocució es vehicularà sota una plataforma d'aprenentatge de polítiques anomenada ECIA Policy Learning Platform, que vol esdevenir l’espai de trobada entre els membres del Consorci i altres agents implicats.
En el marc de la ECIA, l’ICEC, serà el responsable de coordinar l'intercanvi d’experiències i coneixements en matèria d’accés al finançament per les empreses culturals i creatives, amb els objectius següents:
  • Detectar, considerar i dissenyar instruments de finançament més eficients per donar suport a les pimes amb caràcter innovador en l’àmbit de les indústries creatives;
  • Definir les recomanacions de polítiques per accelerar la incorporació dels mecanismes de suport financer més avançats amb eficàcia i impacte provats;
  • Considerar la implementació a través dels programes de fons estructurals de la UE o els mecanismes de suport de l’European Investment Bank (EIB) i l’European Investment Fund (EIF).