divendres, 7 de desembre de 2012

Educació per a l'ocupació: disseny d'un sistema que funciona

El binomi format per educació i ocupació no es troba en un bon moment. La pitjor xifra d'atur coincideix en un moment de regressió del sistema educatiu per part del ministre Wert -i no només per la deriva contra la llengua catalana, sinó també per la inutilitat de la seva reforma des del punt de vista de l'ocupabilitat. El pas de l'educació a l'ocupació -el que en anglès s'anomena Education to Employment (i que jo he traduït per Educació-per-a-l'Ocupació) és un tema prou complex, amb diferents necessitats i processos de negociació per part dels tres agents que hi intervenen: educadors -centres formatius-, ocupadors -empreses- i estudiants / treballadors. El que queda clar és que, avui en dia, massa joves es perden pel camí, i que cal trobar-hi solucions.
Per això, trobo ben interessant el treball - informe Education to employment: Designing a system that workque l'empresa consultora McKinsey ha elaborat, en el marc d'un treball més ampli per al disseny d'un sistema que faciliti aquest trànsit de l'educació al món laboral. Amb el propòsit de considerar el camí de l'educació-per-a-l'ocupació i examinar el que es pot fer per millorar-lo, s'han analitzat més de 100 iniciatives d'educació-per-a-l'ocupació de 25 països, innovadores i eficaces, i també s'han estudiat els joves, les institucions educatives i els ocupadors de 9 països diversos.
Així, reconeixent la doble crisi d'escassetat de llocs de treball i l'escassetat d'habilitats, n'hi afegeixen una tercera a tenir en compte: la manca de dades concretes. Els sis aspectes més destacats que inclou l'informe són:
·         Els ocupadors, els proveïdors d'educació, i els joves viuen en universos paral·lels
·         El viatge a l'educació-per-a-la-ocupació és ple d'obstacles
·         El sistema d'educació-per-a-l’ocupació falla per a la majoria dels ocupadors i dels joves
·         Programes innovadors i eficaços de tot el món tenen importants elements en comú
·         La creació d'un sistema d’educació-per-a-l’ocupació requereix nous incentius i estructures
·         Les solucions d’educació-per-a-l’ocupació s'han d'aplicar a escala

L'informe, doncs, pretén ajudar a iniciar un camí per a la creació d'un sistema diferent i més eficaç de relació entre els ocupadors, els proveïdors d'educació, els governs i els joves. A veure si entre tots ens en sortim. A continuació, n'adjunto la mal-traducció del Resum Executiu ... (continua)


Educació per a l'ocupació: Disseny d'un sistema que funciona
McKinsey Centre per al Govern

Resum Executiu
  • Setanta-cinc milions de joves estan desocupats
  • La meitat dels joves no estan segurs que la seva educació post-secundària hagi millorat les seves possibilitats de trobar una feina
  • Gairebé el 40 per cent dels ocupadors diuen que la manca d'habilitats és la principal raó de les vacants de nivell d'entrada


Arreu del món, els governs i les empreses s'enfronten a un dilema: els alts nivells d'atur juvenil i l'escassetat de demandants d'ocupació amb habilitats crítiques. Com pot un país amb èxit moure els seus joves de l'educació a l'ocupació? Quins són els problemes? Quines intervencions funcionen? Com poden ampliar-se? Aquestes són preguntes crucials.

En aquest informe, intentem respondre-les. Per això, hem desenvolupat dues bases informatives úniques. El primer és una anàlisi de més de 100 iniciatives d’educació-per-a-l'ocupació de 25 països, seleccionats en base a la seva innovació i eficàcia. El segon és un estudi dels joves, les institucions educatives i els ocupadors en nou països, diversos en la geografia i el context socioeconòmic: Brasil, Alemanya, Índia, Mèxic, Marroc, Aràbia Saudita, Turquia, el Regne Unit i els Estats Units.

Comencem aquesta investigació reconeixent la doble crisi d'escassetat de llocs de treball i l'escassetat d'habilitats. En el transcurs de la mateixa, però, ens vam adonar que havíem de tenir en compte una altra escassetat clau: la manca de dades concretes. Aquesta deficiència fa que sigui difícil per començar a comprendre quines habilitats es requereixen per a l'ocupació, quines pràctiques són les més prometedores en la formació de joves per ser ciutadans productius i empleats, i com identificar els programes que fan això de la millor manera.

L'estat del coneixement en el món de l'educació-per-a-l’ocupació és similar al de la reforma del sistema escolar una dotzena d'anys enrere, abans de les avaluacions internacionals innovadores i la investigació relacionada. Esperem que aquest informe ajudi a omplir aquest buit de coneixements.

Els resultats de l'informe inclouen els següents sis aspectes més destacats:

1.       Els ocupadors, els proveïdors d'educació, i els joves viuen en universos paral·lels

Per dir-ho d'una altra manera, tenen interpretacions fonamentalment diferents de la mateixa situació. Menys de la meitat dels joves i els empresaris, per exemple, creuen que els nous graduats estiguin preparats adequadament per posicions de nivell d'entrada. Els centres educatius, però, són molt més optimistes: el 72 per cent d'ells creu que els nous graduats poden treballar (Annex 3).


El mateix passa amb la desconnexió respecte a l'educació: el 39 per cent dels proveïdors d'educació creuen que la principal raó per la qual els estudiants abandonen és que el curs d'estudi és massa difícil, però només el 9 per cent dels joves diuen que aquest és el cas (són més propensos a culpar l’assequibilitat).

Per què els tres actors principals no ho veuen igual? En gran part, això és degut a que no s'acoblen entre si. Una tercera part dels ocupadors diuen que mai no es comuniquen amb els proveïdors d'educació, i dels que ho fan, menys de la meitat diuen que van ser eficaços. Mentrestant, més d'un terç dels proveïdors d'educació informen que són incapaços d'estimar les taxes de col·locació laboral dels seus graduats. Dels que diuen que poden, el 20 per cent va sobreestimar aquesta taxa en comparació amb el reportat pels mateixos joves. Tampoc els joves estan molt més informats: menys de la meitat diuen que quan van triar què estudiar tenien un bon coneixement de les disciplines que condueixen a professions amb ofertes de treball i bons nivells salarials.


2.       El viatge a l'educació-per-a-la-ocupació és ple d'obstacles

En la construcció de la nostra base de fet, vam començar a pensar en el sistema d'educació-per-a-l’ocupació com una carretera amb tres interseccions importants: (1) la inscripció en l'educació superior, (2) el desenvolupament d'habilitats, i (3) la recerca d'una feina.

Hi ha reptes importants en cada intersecció. A la primera (matrícula), el cost és l'obstacle més alt, amb un 31 per cent dels graduats de secundària que indiquen que no van continuar la seva educació perquè era massa cara. Entre els que s'inscriuen, el 46 per cent està convençut que va prendre la decisió correcta en la seva elecció d'institució o camp d'estudi. En el segon encreuament (desenvolupament d'habilitats), al voltant del 60 per cent dels joves diuen que en-el-lloc-de-treball i l'aprenentatge pràctic són les tècniques d'ensenyament més eficaços, però menys de la meitat d'aquest percentatge estan inscrits en els programes que donen prioritat a aquestes tècniques. En la tercera cruïlla (trobar un lloc de treball), una quarta part dels joves no fan una transició sense problemes per treballar: els seus primers treballs estan relacionats amb el seu camp d'estudi i volen canviar de posició ràpidament. En els mercats emergents, aquesta xifra va augmentar a un 40 per cent.


3.       El sistema d'educació-per-a-l'ocupació falla per a la majoria dels ocupadors i dels joves

Exemples de resultats positius en l'educació a l'ocupació són l'excepció més que la regla.

Sobre la base de dades de la nostra enquesta, es van identificar tres grups diferents dels ocupadors. Només un d'ells, el que representa menys d'un terç del grup (31 per cent), és eficaç en aconseguir el talent que requereix. El que distingeix a aquests ocupadors és que arriben amb regularitat als proveïdors d'educació i els joves, oferint-los temps, habilitats i diners. Dels altres dos segments, el primer estan mínimament compromesos (44 per cent) i lluiten al màxim per trobar els treballadors adequats, mentre que el segon (25 per cent) està una mica ocupat, però és en gran part ineficaç.

Pel que fa als joves, el sistema tampoc no està funcionant per a la majoria d'ells. Als joves se’ls formula una combinació de preguntes d'actitud i de comportament per entendre com pensaven. Sobre la base de les seves respostes, així com la seva situació laboral actual, se'ls divideix en set segments: cinc per a les persones amb educació post-secundària i dos per als que no en tenen (Annex 4). Només dos dels set segments tenen una experiència positiva en el mercat laboral. Tenen èxit quan la majoria no ho fan perquè gestionen activament les seves decisions sobre la seva educació i carrera. El rang restant de segments són aquells que s'han convertit en desànim ("Ja en sé prou com per no preocupar-me"), els que es desenganxen ("No m'importa saber més") i aquells que estan lluitant ("Vull saber més" ).

Cada un dels segments dels ocupadors i dels joves que hem identificat té resultats i motivacions diferents, cadascun requereix un conjunt diferent d’intervencions. També es va trobar que la concentració i la combinació d'aquests segments pot variar significativament d'un país a l’altre.4.       Programes innovadors i eficaços de tot el món tenen importants elements en comú

Dues característiques destaquen entre tots els programes reeixits que s’han revisat. En primer lloc, els proveïdors d'educació i els ocupadors entren activament en el món dels altres. Les empreses poden ajudar a dissenyar plans d'estudi i oferir els seus empleats com a professors, per exemple, mentre que les institucions educatives poden tenir els estudiants passant la meitat del seu temps en un lloc de treball segur i amb garanties de contractació.

En segon lloc, en els millors programes, els ocupadors i els proveïdors d'educació treballen amb els seus estudiants des de bon principi i intensament. En lloc de tres interseccions diferents que ocorren en una seqüència lineal (matrícula condueix a les habilitats que condueixen a un lloc de treball), el viatge a l'educació-per-a-l’ocupació es tracta com un continu en el qual els empresaris es comprometen a contractar els joves abans que siguin inscrits en un programa de desenvolupament de les seves habilitats. El problema, llavors, no és que l'èxit és impossible o impossible de conèixer, és que es troba dispers i en petita escala en comparació amb les necessitats.


5.       La creació d'un sistema d’educació-per-a-l’ocupació requereix nous incentius i estructures

Per augmentar la taxa d'èxit, el sistema d’educació-per-a-l’ocupació necessitat operar diferent, en tres aspectes importants:

En primer lloc, els interessats necessiten millors dades per prendre decisions informades i gestionar-ne el rendiment. Els pares i els joves, per exemple, necessiten dades sobre opcions de carreres i les vies de formació. Imagineu el que passaria si totes les institucions educatives estiguessin motivades com per recopilar sistemàticament i difondre dades relatives als estudiants després de graduar-se –sobre taxes d’ocupació laboral i trajectòries professionals al cap de cinc anys- a mesura que s'acosten els expedients dels estudiants abans de la seva admissió. Els joves tindrien una idea clara del que plausiblement podrien esperar a la sortida d'una escola o al cursar uns estudis, mentre que les institucions d'educació podrien pensar més detingudament sobre el que ensenyen i com connecten els seus estudiants al mercat laboral.

En segon lloc, les solucions més transformadores són aquelles que involucren múltiples proveïdors i ocupadors que treballen dins d'una indústria o funció en concret. Aquestes col·laboracions resolen el dèficit de competències a nivell sectorial, pels costos de divisió entre els múltiples interessats (educadors, empresaris i treballadors en pràctiques), la inversió es redueix per a tots, i suposa un incentiu per a una major participació. Acords com les ofertes nonpoaching (*) també poden augmentar la voluntat dels empresaris a col·laborar, fins i tot en un entorn competitiu.

Finalment, els països necessiten integradors de sistemes (un o diversos) responsables de prendre un punt de vista d'un nivell més elevat de l’heterogeni i fragmentat sistema d’educació-per-a-l’ocupació. El paper de l'integrador de sistemes és treballar amb els proveïdors d'ensenyament i els empresaris per desenvolupar solucions d'habilitat, recopilar dades i identificar i difondre els exemples positius. Aquestes integradors poden ser definits per sector, regió o població objectiu.

(*) Non poaching agreement: acord entre parts per tal d’evitar que una intervenció de la competència sobre un treballador, per un interès estratègic.


6.       Les solucions d’educació-per-a-l’ocupació s'han d'aplicar a escala

Hi ha tres reptes per aconseguir generar escala:

Primer, les limitacions dels recursos dels proveïdors d'educació, com ara la recerca de professors qualificats i la inversió en expansió. Segon, les oportunitats insuficients per proporcionar als joves un aprenentatge pràctic. I tercer, la indecisió dels empresaris per invertir en formació si no implica coneixements especialitzats. Hi ha solucions per a cada un.

En el primer cas, l'acoblament de la tecnologia -d'Internet i altres mitjans de baix cost- i un currículum altament estandarditzats poden ajudar a complementar la facultat i difondre una instrucció consistent a un cost modest.

Per al segon desafiament, l’aprenentatge tradicionalment ha aportat experiència pràctica, però no hi ha prou places per satisfer la demanda. La tecnologia, en forma de "jocs seriosos" i altres tipus de simulacions, pot ajudar aquí també a oferir experiència detallada i pràctica per a una gran quantitat a un cost relativament baix. Els jocs de simulació podrien convertir-se en l'aprenentatge del segle 21. D'alguna manera, el futur de l'aprenentatge pràctic podria ser de no intervenció.

En tercer lloc, els empresaris sovint estan disposats a invertir només en aquelles habilitats especialitzades que ells poden capturar plenament, ja que no volen gastar diners en els empleats que podrien emportar-se la seva experiència a d’altres llocs. Però per als proveïdors, és car el desenvolupar solucions per a cada empresari. Un mètode provat és combinar la personalització i l'escala en oferir un pla d'estudis estàndard complementat amb un específic top-ups (*) per part de l’ocupador.

(* Per compensar la pèrdua d'ingressos pels empleats que marxen, alguns ocupadors ofereixen als pares una prestació d'atur Suplementari (SUB), també conegut com un complement. El SUB és una iniciativa del Govern del Canadà que els ocupadors utilitzen com un mitjà per reduir la pèrdua dels ingressos nets dels seus empleats en situació d'excedència. Aquestes recàrregues només estan disponibles per a aquells que ja tenen dret als beneficis de l’Assegurança d’Ocupació (Quebec Pla d'Assegurança Parental EI / QPIP). Els pagaments cobreixen part o la totalitat de la diferència entre el que els pares reben d'EI / QPIP i els seus ingressos regulars. La taxa de reemplaçament d'ingressos, durada del pagament i cobertura (mares, pares i pares adoptius) varien entre les empreses. Top-ups també podrien millorar indirectament guanys a llarg termini ja que solen estipular un retorn a l'ocupació en un termini determinat, fomentant així la continuïtat laboral.

______

El pas de l'educació a l'ocupació és un tema complex, amb diferents necessitats i requisits que exigeixen negociació al llarg del camí. És inevitable, doncs, que hi hagi una varietat de rutes. El que hauria de preocupar a tots és que massa joves es perden pel camí.

El nostre propòsit en aquest treball és considerar el camí de l'educació-per-a-l'ocupació i examinar el que es pot fer per millorar-lo. En proporcionar informació i anàlisi, tractem d'ajudar els ocupadors, els proveïdors d'educació, els governs i els joves a començar a crear un sistema diferent i millor. Aquest informe no és un full de ruta definitiva, però és un començament i una crida a l'acció estructurada.


McKinsey Centre per al Govern

El Centre de McKinsey per al Govern (MCG) és un centre d'experts i innovació dins de McKinsey & Company’s Public Sector Practice per donar suport als líders governamentals en el seu objectiu d'aconseguir un rendiment major i més durador.

Un entorn cada vegada més complex requereix que els líders a tots els nivells de govern facin més i millor amb menys recursos. Per tant, la missió de MCG és ajudar a comprendre les forces que impulsen el canvi, dissenyar les millors estratègies per a l'èxit i desenvolupar les eines i capacitats necessàries per a la seva execució efectiva.

Ens concentrem en els desafiaments crítics i comuns que els governs de tot el món s'enfronten i a crear oportunitats perquè els líders governamentals aprenguin d'experiències reeixides, innovacions i contextos diferents. El nostre sistema únic de perspectives globals i les millors pràctiques és accessible a través de les nostres investigacions, coneixements, publicacions i eines. I oferim un fòrum d'experts d'arreu del món on les idees noves i emocionants i innovadors models de govern poden ser debatudes, codificades i compartides.