dilluns, 20 de juny de 2011

Ajuntaments, per fer què?

Amb aquest títol, em vaig atrevir a adreçar una proposta al diari ARA, arrel de la constitució dels nous ajuntaments per tot el país. De fet, la idea és senzilla: es tracta de considerar el mètode que ells utilitzen per al control de l'activitat del Govern -Ara Control, a nivell nacional- a l'àmbit municipal.
La reflexió de partida també és ben simple: som capaços de mirar -més enllà dels partits i de les persones que els representen- el que s'està fent des dels ajuntaments, amb una òptica més precisa i objectiva a la vegada que l'estrica observació electoral? Podem parlar del què i el com dels compromisos contrets fa deu dies, a cada un dels ajuntaments? Aixo requereix, és clar, deixar de banda el qui -les persones- i amb qui -els partits. Aquesta fase electoral ja s'ha acabat i ara convé desenvolupar els programes proposats.
Queda clar també que no es tracta pas de mesurar el grau d'ambició de l'ajuntament: fins on es vol arribar durant la legislatura. Quant lluny es creu que la ciutat pot avançar -quin grau d'avenç en innovació, en àmbits socials, en seguretat, ...- durant els quatre anys propers. De fet, aquesta ambició l'han definida els ciutadans escollint les opcions que han triat a les urnes i les propostes que porten a l'esquena. (I a ningú se li escapa que la meva opinió era que es podien optar per mirades que van molt més enllà en tots els terrenys). No es tractaria, doncs, de dir si les propostes que un govern municipal posa sobre la taula són les convenients o no per la ciutat. Aquest és un debat que queda per al següent procés electoral.
Sinó que seria qüestió només -que ja és prou- de tenir present allò que es va prometre durant la campanya electoral -el que en va quedar constància escrita- i fer-ne un seguiment tècnic i una avaluació el màxim d'independent possible. Això és el que fa l'Ara Control per al Govern del país, i de moment no hi ha ningú que ho faci per a tots i cadascún dels nostres ajuntaments.
De fet, estaria molt bé que aquest control es fes des de la societat civil mateix. No hi ha entitats que puguin recollir la idea i posar-la a la pràctica? Ara que es parla de trobar fórmules per a millorar la participació ciutadana, seria un bon moment per generar sistemes de control de la cosa pública des del món civil.
A Granollers, no resultaria tan difícil. Les propostes de l'equip guanyador estan recollides en el seu programa electoral i són prou concretes com per fer-ne el seguiment i avaluació del seu compliment. (Repeteixo que no és qüestió de valorar si aquestes són les que més convenien a Granollers. Els ciutadans van opinar així en el procés electoral, i caldrà esperar a les properes eleccions per reflexionar sobre la idoneitat de les propostes). Com evoluciona, doncs, allò a què es va comprometre l'equip guanyador?
Ja ho he dit al principi: portem massa dies parlant del qui -tot i reconèixer la importància de les persones en el fet de liderar una ciutat-, i crec que seria bo tornar a pensar en el què i el com. Entenc que, amb aquest projecte, s'ajudaria molt a avançar en la idea de la governança participada de les ciutats, del control correcte i adequat del treball dels governs municipals, més enllà d'aquelles mirades -personals, partidistes- que massa sovint distreuen l'atenció de la política real. I d'explicar que els ajuntaments fan molta feina, propera i necessària.
Internet possibilita que aquestes dinàmiques es facin de forma senzilla, sistèmica i participada. I, a més, que es puguin reproduir a diverses poblacions a la vegada. Només cal posar-s'hi. Algú s'hi apunta?