dimecres, 22 de juny de 2011

Innovation Union Competitiveness report 2011

La Comissió Europea acaba de publicar la darrera versió -2011- de l'Innovation Union Competitiveness report, en el qual explica l'estat de la iniciativa de la Innovation Union, una de les set iniciatives emblemàtqiues de l'estratègia Europa 2020 per a una economia intel·ligent, sostenible i incloent.
Així, considera que la innovació ofereix beneficis reals per a nosaltres com a ciutadans, consumidors i treballadors; que s'accelera i millora la manera de concebre, desenvolupar, produir i accedir a nous productes, processos industrials i de serveis; i que és la clau no només per a la creació de més llocs de treball, la construcció d'una societat més sostenible i per millorar la nostra qualitat de vida, així com per a mantenir també la nostra competitivitat en el mercat global.
Haurem de llegir el document -llarg- amb calma, i en especial l'apartat dedicat a la innovació a l'estat espanyol, amb referències al sistema d'innovació de Catalunya. Mentrestant, avanço les 12 principals conclusions del document, traduïdes al català:


Invertir en el futur

1. La Unió Europea està avançant lentament cap al seu objectiu del 3% d'inversió en R+D, però hi ha una distància creixent entre la UE i els seus competidors mundials, especialment a causa de la menor inversió de les empreses en R+D. La inversió en recerca i innovació és un factor clau del creixement i la innovació per al futur d'Europa. Per això, l'augment de la inversió en R+D és una de les cinc prioritats de l'Estratègia Europa 2020.

2. La crisi econòmica ha colpejat amb força les inversions empresarials en R+D. No obstant això, formant part d'un esforç contracíclic, molts països europeus estan mantenint o augmentant el finançament públic de la R+D.

3. Europa compta amb un conjunt ampli i diversificat de recursos humans qualificats, especialment en ciència i tecnologia, que les empreses no aprofiten plenament; en termes de titulats universitaris, la Xina té actualment el mateix pes que la Unió Europea, Estats Units i Japó junts.

4. Encara que es manté al capdavant en la producció de coneixements i en l'excel•lència científica, Europa està perdent terreny en l'explotació de resultats.

Un espai europeu de recerca més eficient per a un sistema d'R+D més eficient

5. Els Estats membres estan implantant reformes per millorar el funcionament de la investigació pública i augmentar la cooperació publico-privada, però, la transferència de coneixements a Europa segueix sent insuficient.

6. El desenvolupament de l’Espai Europeu de Recerca propicia l'evolució i l'eficiència de les activitats científiques a Europa.

7. Europa enforteix cada vegada més la seva cooperació internacional en ciència i tecnologia, mentre que lluita per arribar al nivell dels Estats Units.

8. L'equilibri de gènere entre els investigadors a Europa està millorant; però importants institucions de recerca continuen estant dirigides i gestionades sobretot per homes.

Recerca i innovació per a una economia sostenible i una vida millor

9. Les PIME europees són innovadores; però no creixen prou. Els Estats Units han mostrat una capacitat molt més gran de crear noves empreses, i d'augmentar el seu nombre, en sectors intensius en recerca durant els darrers 35 anys.

10. Unes condicions marc menys favorables per a la R+D de les empreses i un mercat europeu de la innovació fragmentat estan obstaculitzant les inversions privades en R+D i afectant l'atractiu d'Europa.

11. La competitivitat econòmica sostenible en sectors molt intensius en coneixements requereix un canvi estructural més ràpid a Europa.

12. Europa té un gran potencial per desenvolupar invencions de base tecnològica aplicable a la resolució dels grans reptes de la nostra societat i a nous camps de creixement mundial, que podrien materialitzar-se i ser portades al mercat amb èxit, si s'aplica el plantejament integrat i ampli estableix la Unió per la Innovació.