dijous, 12 d’abril de 2012

TrendsWatch 2012 (i VII) Una nova era per a l'educació

Activitat educativa al Museu Episcopal de Vic (imatge del Blog de Museus i Patrimoni)
La darrera de les tendències dels museus del futur per al 2012 és, per a molts, un camp exploratori ben interessant, i en el qual tothom, qui més qui menys, intenta fer-hi les seves passes ... I és que, a mesura que els mètodes formals d'aprenentatge es van posant en dubte, el paisatge per a l'aprenentatge es reinventa.
Veiem prou senyals que els EUA (recordo que l'informe al que em refereixo es refereix exclusivament als Estats Units) s'acosten al final d'una era en l'educació formal, caracteritzada pels professors, les aules físiques, de grups-classe per edats, i d'un pla d'estudis bàsic; el que alguns han anomenat l'era industrialitzada de l'aprenentatge. Els senyals que anuncien aquesta transformació inclouen el ràpid augment de les formes no tradicionals de l'educació primària, com ara l'educació en la llar; la insatisfacció gairebé sense precedents amb l'actual sistema educatiu (K-12); les crisis de finançament per a les escoles en els nivells estatals i locals; un creixent desequilibri de gènere en l'educació superior; i la proliferació de contingut digital i plataformes de distribució digital dissenyades per transformar la naturalesa de l'aprenentatge a l'aula.
Mentre que abans un títol universitari de quatre anys solia ser el passaport a l'èxit, ara es necessita un grau avançat per assolir aquest avantatge. Les perspectives per als que no tenen un títol universitari són pitjors. Al mateix temps, alguns dels més prominents multimilionaris de les noves tecnologies varen excloure el sistema tradicional de grau i van saltar directament al lloc de treball. En l'era de l'educació nova, l'aprenentatge pot ser dissociat de les classes per edats; pot ser individualitzada i autodirigida; amb el suport d'educadors que són els principals agregadors, facilitadors i mentors, enlloc de professors; basada en fonts distribuïdes de continguts (moltes d'elles virtuals); i tenir lloc en una varietat d'espais físics. El nivell / assoliment educatiu podrà ser documentat per una cartera de targetes digitals i projectes del món real, en lloc dels graus o certificats tradicionals. ...
Exemples:
 • A Houston, una institut de secundària privat Montessori està convertint la zona dels museus sencera en una classe.
 • L'Acadèmia Khan sense ànim de lucre ofereix més de 2.400 vídeos instructius i 150 exercicis pràctics. Amb el suport de megafunders com Bill Gates i Google, l'Acadèmia està començant a incorporar a les escoles la integració del seu material en una experiència pràctica i combinada d'aprenentatge. L'Acadèmia s'ha fusionat recentment amb Smarthistory per incorporar la història de l'art en el seu contingut.
 • MakeShop al Museu dels Nens de Pittsburgh empeny el sobre de l'aprenentatge informal a través de la integració de les velles i noves tecnologies en el bricolatge, amb activitats basades en un taller pràctic de projectes en el qual es connecta els nens amb artesans independents, hackers i inventors. Creat en col·laboració amb el Carnegie Mellon University's Entertainment Technology Center (ETC) i el Center for Learning in Out-of-School Environments (UPCLOSE) de la Universitat de Pittsburgh, MakeShop està vinculada a la creació d'espais de tot el país que estan explorant i avaluant l'impacte de l'aprenentatge en la primera i mitja infància.
 • ArtLab+ al Hirshhorn Musem and Sculpture Gallery a Washington, DC, és un estudi digital de mitjans que dóna als joves locals l'oportunitat d'esdevenir membres integrants d'un equip de disseny. L'aprenentatge basat en l'equip cada vegada més valorat en el lloc de treball, però mal ensenyats i avaluats a les escoles.
 • A casa nostra són moltes les experiències en aquest sentit que intenten lligar els museus amb el món de l'educació. Segurament, val la pena ressaltar les jornades anuals  que, sobre museus i educació, es dinamitzen des del Museu Marítim de Barcelona, amb les que s'està al dia del conjunt d'experiències educatives. Us adjunto també un enllaç als serveis educatius dels museus de Catalunya. (Però, sobretot, cal tenir present que la tendència no proposa tant un foment del serveis educatius dels museus com una mirada d'aquests cap a l'evolució del món de l'educació).

Què suposa això per a la societat?
 • Els educadors, empresaris i el govern han de repensar i reconstruir la infraestructura educativa, i els pares, els grups comunitaris i una àmplia gamma d'organitzacions cíviques, inclosos els museus, han de participar-hi. Si actuem ara podem evitar la creació d'una "generació perduda" d'estudiants que cauen entre les esquerdes.
Què suposa això per als museus?
 • Les contribucions que els museus ja fan a l'educació pública són usualment vistos com a perifèrics -agradable, però no necessaris. Els definidors de polítiques, els reformadors i els professionals necessiten entendre el paper crucial que els museus poden exercir en la nova infraestructura educativa. Els EUA han d'augmentar els recursos educatius i les competències proporcionades pels museus a través de l'accés en línia (internet), una millor indexació dels recursos en línia, incorporant físicament els museus a les escoles i les escoles als museus, i fent dels museus l'eix central de la formació del professorat. Així s'assegura que els museus ofereixen un accés equitatiu als recursos únics i poden assolir el seu potencial en el nou panorama educatiu. Tot i que ajuden a la nova era, els museus necessiten estar compromesos amb el sistema educatiu actual, tant per servir els estudiants d'avui com per garantir la seva pròpia solidesa financera. Els museus estaran oferint excursions durant molt temps.
Algunes possibles consideracions per als museus:
 • Contribuir als "cicles de prototipus i experimentació" necessaris per al sistema educatiu per anar prenent la seva nova forma.
 • Associar-se amb grups i organitzacions comunitàries per explorar noves formes d'enfocar l'aprenentatge.
 • Centrar-se en les necessitats més àmplies de l'educació i els interessos de les comunitats; si cal, canviar les ofertes i la manera com es presenten a les parts interessades.
 • Utilitzar la tecnologia per ajudar els estudiants, els professors i l'accés comunitari als recursos d'aprenentatge dels museus.
 • Millorar l'avaluació de l'aprenentatge informal, tot afirmant que alguns dels beneficis més valuosos d'aprenentatge informal no són fàcils de mesurar.
 • Prendre decisions sobre la infraestructura física (on col·locar els nous edificis, quines instal·lacions proporcionar) que garanteixin que els museus són de fàcil accés per als alumnes (al costat de les escoles, dins les escoles, abastant i complementant les escoles).
Per saber-ne més: