dimarts, 19 d’abril de 2011

Noves dades sobre cultura a Europa

Eurostat -l'oficina d'estadística europea- acaba de publicar un nou recull d'estadístiques sobre la cultura als estats europeus (UE-27), que caldrà revisar poc a poc, intentant comparar amb les dades disponibles del nostre país.
En aquesta ocasió, el contingut del document és el següent:

Part I - L'elaboració de dades
  Capítol 1 - Les dades econòmiques i socials
  Capítol 2 - Patrimoni Cultural
  Capítol 3 – Educació
Part II - Ocupació, Negocis i Comerç culturals
  Capítol 4 - Ocupació culturals (l'ocupació en els sectors culturals; l'ocupació en certes ocupacions culturals)
  Capítol 5 - Sectors d'activitat cultural (la indústria editorial; els índexs de volum de negocis en certs sectors de la cultura)
  Capítol 6 - Comerç exterior de béns culturals
Part III - La participació cultura i la despesa cultural privada
  Capítol 7 - Percepció de la Cultura
  Capítol 8 - Participació Cultural (pel•lícules, espectacles en viu, visita de llocs culturals; la lectura de llibres i diaris; activitats artístiques amateurs; l'ús de la tecnologia de la informació i comunicació)
  Capítol 9 - Despesa privada en cultura (despesa de les llars en béns i serveis culturals; els índexs de preus al consum de béns i serveis culturals)
Notes metodològiques


De moment, aquí us n'avanço algunes dades de mostra:
  • El 2009, a la UE-27, 1,5 milions de persones van treballar com a escriptors o artistes, el que equival al 0,7% de l'ocupació total. Les xifres més elevades es van registrar a Alemanya (330.000), el Regne Unit (200.000), França (180.000), Itàlia (120.000), els Països Baixos (110.000) i l’Estat espanyol (100.000). Entre els estats membres, la participació d'escriptors i artistes en l'ocupació total va variar del 0,1% a Romania a l’1,5% a Finlàndia i Suècia.
  • Durant el curs acadèmic 2007-2008, 725.000 estudiants, el 3,8% del total d’estudiants de nivell terciari a la UE-27, va cursar estudis artístics. El Regne Unit (6,8%), Irlanda (6,6%), Finlàndia (5,6%) i Xipre (5,5%) va registrar la major proporció d'estudiants de nivell terciari en les arts.
  • El 2010, el 0,6% de les exportacions de béns de la UE-27 i el 0,4% de les importacions de la resta del món van ser de béns culturals. El Regne Unit (1,8%), Estònia (0,7%), França, Xipre, Letònia i Àustria (tots el 0,6%) van presentar els percentatges més elevats de béns culturals exportats, mentre que Àustria (0,9% dels béns culturals en les seves exportacions totals), Irlanda i el Regne Unit (0,8%), Grècia i Xipre (0,7%) van tenir la major proporció de les importacions totals.
  • A la UE-27, els preus dels diaris (+17,5%) i dels serveis culturals (+13,3%) van augmentar més que l'índex general (+11,9%) entre 2005 i 2010, mentre que els preus dels llibres (+6,5%) van créixer per sota.
  • Segons l’Eurobaròmetre –una enquesta d’opinió pública realitzada el 2007-, el 27% de les persones de 15 anys i més ha viatjat a l'estranger com a mínim tres vegades en els últims tres anys; un 19% sovint va veure la televisió o pel•lícules en una llengua estrangera; un 9% va llegir diaris en una llengua estrangera; i un 7% va llegir llibres estrangers en la seva llengua original. Per altra banda, una quarta part (27%) dels enquestats van dir que no tenia cap contacte amb les cultures esmentades en l'enquesta. La proporció dels contactes entre cultures variava considerablement entre els estats membres, amb Luxemburg en la part alta a l’hora de veure televisió o pel•lícules en llengües estrangeres (80%), així com en lectura de llibres (49%) i diaris (71%) en un idioma estranger. A més de Luxemburg, Suècia, Dinamarca, Malta i els Països Baixos van registrar el percentatge més baix de persones enquestades que afirmava que no tenia cap dels contactes entre les cultures esmentades.

1 comentari:

Ramon Fontdevila i Subirana ha dit...

Ha estat per atzar, veint del blog d'en JJ Isern que el ratolí ha relliscat sobre aquest blog petit. La sorpresa dels indicadors cultrals, la ressenya de l'Indigneu-vos. Tantes coses que m'anaven sorprenent... i a la fi, l'autor. En Quico Sala!! (la bacallaneria rusticana era de Granollers, sí, la primera pista). Una màquina d'escriure company! Tanco el comentari: no és pas l'atzar els que ens aplega. Encantat de retrobar-te. I un plaer la lectura...