diumenge, 3 d’abril de 2011

UK, líder en videojocs i efectes visuals

Mentre al nostre país, la Consellera d'Ensenyament anuncia que atura els plans d'introducció dels ordinadors a l'escola, al Regne Unit es plantegen tot el contrari, amb propostes valentes d'innovació en l'àmbit educatiu, per tal de fomentar les indústries creatives. O, si més no, aquesta és l'estratègia que es proposa des de NESTA per als propers anys, i que s'acaba de publicar, en un informe títulat Next Gen. (Que seria quelcom així com La generació que ve. Transformar el Regne Unit en el líder mundial del talent per als videojocs i la indústria d'efectes visuals).
S'hi exposa la manera com el Regne Unit es pot transformar en líder mundial pel seu talent per als videojocs i els efectes visuals; un objectiu ambiciós, però clarament emmarcat en una clara convicció fonamentada en realitats ja existents, la seva capacitat de planificar i tirar endavant iniciatives d'aquestes característiques, i la voluntat de consensuar els sectors públic i privat.
Un sector, el dels videojocs, on Catalunya també hi podria jugar un rol ben rellevant, tenint present el nombre d'empreses existents i l'exitós paper que hi estan jugant algunes d'elles, fins i tot a nivell mundial.
Pendents que el Govern publiqui el primer estudi realitzat sobre el sector al nostre país, i proposi mesures per activar aquest sector en relació a la resta de sub-sectors creatius -el cinema, el món del llibre, el teatre, el patrimoni, l'educació, etc.- val la pena enfocar la mirada sobre quins aspectes pensen potenciar l'educació al Regne Unit, mentre nosaltres anem triant quin uniforme posarem als nostres fills a l'escola. No fos cas que s'embrutessin més del compte!
Així, el juliol de 2010, el ministre de Cultura, Comunicacions i Indústries creatives del Regne Unit va demanar un informe sobre les necessitats de capacitació de la indústria dels videojocs i d'efectes visuals al Regne Unit, i una proposta de recomanacions pràctiques sobre com aquestes necessitats es poden satisfer. El treball es va encarregar a Ian Livingstone, president de Eidos i un dels pares fundadors de l’entreteniment interactiu al Regne Unit, i Alex Hope, director general i co-fundador de Double Negative Ltd, l’empresa més gran del Regne Unit de pel•lícules VFX. (No deixeu de perdre-us per les seves webs. Val la pena). L'informe ha estat editat per NESTA després de consultar altres companys de professió, mestres d'escola i professors universitaris.
Tot i les diferències importants entre les dues indústries, van fer notar que moltes de les habilitats en què es basen són similars. Ambdues combinen l'art i la tecnologia digital, i es basen en una mà d'obra altament especialitzada, flexible, capaç d'adaptar-se al ferotge canvi tecnològic. I, en l’informe, acaben concloent el seu sentiment que el sistema educatiu no està complint amb les necessitats de les seves indústries. Al final, també detallen un conjunt de 20 recomanacions per al Govern, els educadors i la indústria, identificant clarament en cada cas la responsabilitat principal, i intentant establint un pla d’acció per al canvi.
El punt de partida de l’estudi són les dades -que posen l’enginy i creativitat dels britànics en avantatge en dos sectors que s’han convertit ràpidament en omnipresents en les nostres vides, des dels jocs per a telèfons mòbils fins als èxits de taquilla de les pel•lícules en 3D. Els 2 bilions £ de vendes arreu del món de la indústria dels videojocs del Regne Unit suposen un creixement del 16,8% entre 2006 i 2008, més gran que les indústries del cinema o de la música. Com a sectors intensius en coneixement i alta tecnologia i, en el cas dels videojocs, principals generadors de propietat intel•lectual, aquestes indústries tenen tots els atributs necessaris per tal que un país es posicioni de forma amb èxit en el segle XXI.
Tot i amb això, des d’UK han vist que estan començant a perdre’n l’avantatge que disposaven, passant -la indústria UK dels videojocs- del tercer al sisè lloc en el rànquing de creixement mundial. Mentrestant, la indústria d'efectes visuals, tot i que encara gaudeix d'un creixement molt ràpid, es veuen obligats a “fitxar” talent de fora, a causa de l'escassetat d'habilitats a dins (de UK). Això és degut, segons els autors, principalment, a un problema d’habilitats, una mancança del sistema educatiu -des de les escoles fins a les universitats-, i plantegen abordar-lo amb urgència per seguir essent competitius a nivell mundial.
L’anàlisi els diu que el sistema educatiu que no entén les seves necessitats. Un programa d'estudis que se centra en les TIC enfocat a les habilitats de l'oficina enlloc d’una informàtica més rigorosa i d’habilitats de programació, tal i com necessiten les indústries d'alta tecnologia com els videojocs i els efectes visuals. Posen l’exemple de Singapur i Finlàndia, on es fan esforços en informàtica i habilitats artístiques, tal i com requereixen les indústries creatives d’alta tecnologia.
Al mateix temps, els joves i els seus professors necessiten una major consciència de les perspectives d'ocupació en aquestes indústries i quines qualificacions els poden portar en aquesta direcció. Les matèries STEM - les ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques - i l'art són fonamentals per l'èxit. Però els jocs de vídeo i efectes visuals tenen un paper molt més directe a l'hora de respondre a les necessitats STEM del Regne Unit. Així, un nombre creixent d'escoles estan reconeixent que els videojocs poden ser utilitzats per a millorar aquestes assignatures STEM.
Aquest esforç cal fer-lo també en l’àmbit universitari. I relacionar els dos món, universitat i empresa.
Per tant, cal generar un mercat privat per a treballar el Desenvolupament Professional Continu (DPC), lligant necessitats del sector amb Universitats i escoles, que poden oferir opcions de baix cost i d'alta qualitat.
Es tracta de sectors en ràpida evolució. Les innovacions en la tecnologia poden transformar els mitjans de comunicació en mesos, com està passant ara amb les noves plataformes de jocs, com ara telèfons intel•ligents, les xarxes socials i 3D. Així, els que treballen en la indústria de la necessitat de regular l'oportunitat per actualitzar els seus coneixements tècnics i empresarials.
Resumint, els resultats del treball evidencien els greus desajustos entre el sistema educatiu i el que les indústries de videojocs i d’efectes visuals del Regne Unit necessiten. I, per això, proposen accions per tal de dotar els joves amb els coneixements i habilitats, i per tal de garantir un flux constant dels graduats d'alta qualitat de les universitats i escoles.
I proposen que cal treballar junts –administració, empresa i el món educatiu- a partir d'una reorientació dels recursos públics existents, amb un conjunt de vint mesures, destinades tant a l’educació primària, com secundària com superior.