divendres, 18 de febrer de 2011

Innovació al govern

Partnership for Public Service, conjuntament amb l'empresa IDEO, acaben de publicar un informe després d'haver entrevistat a 100 innovadors en el sectors públic, privat i sense ànim de lucre, per tal d'analitzar les barrerees, els "punts brillants" i les millors pràctiques d'innovació en el govern de l'administració nord-americana.
L'informe Innovació en el Govern, analitza les oportunitats i reptes per a la innovació, identifica les millors pràctiques per promoure una cultura de la creativitat, i esbossa una estratègia de sis passos de com les agències federals poden fomentar un entorn de treball més innovador.
Per què és necessària la innovació al Govern? Segons ells, cada vegada que el país s'enfronta a una "missió impossible", el públic nord-americà s'adreça al seu govern per tal que els resolgui el problema. Ja es tracti d'un col·lapse financer, atac terrorista, vessament de petroli o un sistema d'educació en ruïnes, esperen que sigui el govern qui trobi solucions i aporti resultats. A més, és clar, del dia a dia dels seus serveis públics, als que exigeixen també eficiència i resultats.
Les expectatives respecte al govern, doncs, van en augment en un moment en què els pressupostos i els terminis s'estan reduint. I són molts els servidors públics que s’esforcen per obtenir resultats, satisfer aquestes pressions, adoptant eines diverses d'innovació, per exemple, potenciant la creativitat dels treballadors públics. Però encara manca un entorn d'innovació de base on les noves idees puguin sorgir en qualsevol moment i en qualsevol context. Es necessita un enfocament encara més ampli, que permeti capacitat la gent -en especial els líders federals- per a innovar. La innovació no és simplement un projecte d'una sola vegada o una nova eina en línia. És un procés après que requereix un canvi en el pensament, un enfocament disciplinat i un fort lideratge.
Crear una cultura de la innovació en el govern requerirà un procés definit per a la innovació, forts principis de lideratge i un compromís amb la construcció d'una àmplia infraestructura governamental per donar suport a la innovació.
A continuació en resumeixo -i intento traduir- les línies bàsiques de l'informe:
 • El concepte d'innovació
 • L'origen de la innovació en el govern
 • Els obstacles a la innovació del govern
 • Procés a seguir
 • Principis
 • Infraestructura necessària  
El concepte d'innovació

Defineixen Innovació com el procés de millorar, adaptar o desenvolupar un producte, sistema o servei a oferir millors resultats i crear valor per a les persones.
Tot i les altes expectatives, la realitat és que la innovació passa pel dia a dia, impulsada per idees tant grans com petites.
En el seu punt central, la innovació tracta sobre la solució de problemes per a la gent. D'assolir la missió que té encomanada l'adminitració pública, de forma més eficaç i més eficient. Es tracta de tenir un impacte positiu en el món. De construir el govern que els temps exigeixen i el es mereix.


L'orígen de la innovació en el govern
La Innovació en el govern pot venir per tres vies (i l'informe n'exposa exemples):
 1. Millorant una cosa que ja es fa per aprofundir en l'impacte de la seva organització a la vida de les persones. Per exemple, és possible simplificar un procés de servei, redissenyar els sistemes de servei a l'usuari o realitzar programes d'informació més accessible als ciutadans a través dels serveis en línia.
 2. Adaptant una idea provada i veritable a un nou context. Com a part d'un sistema més ampli, estem en una posició única per demanar prestat grans idees o catalitzar l'adopció d'idees provades en tot el govern.
 3. Desenvolupant una cosa totalment nova per assolir els objectius de la seva organització. Podria ser un nou servei, procés, política o instrument. Les possibilitats són infinites.

Els obstacles a la innovació en el govern

Per què innovació en el govern és tan difícil? Tot i que l'administració americana compta amb una llarga llista de grans èxits en el camp de la innovació (el Departament de Defensa  i Internet, la NASA i els telèfons mòbils, el Departament d'Energia i els Instituts Nacionals de Salut i el Projecte Genoma Humà), la trista realitat és que les innovacions tenen èxit amb massa freqüència a pesar de -i no a causa de- les polítiques de les seves agències i els seus procediments. Les estructures i sistemes de govern són fonamentalment diferents de les del sector privat. És a dir, el govern està dissenyat per funcionar de manera fiable, no per adaptar-se a circumstàncies canviants.
A més, l'aclaparadora quantitat de comitès de supervisió de les principals institucions del govern, a més del control implacable dels mitjans de comunicació i grups de vigilància, fan tendir a les agències a ser molt cautes i estar a la defensiva. Per tant, estan perdent oportunitats per millorar el rendiment.
Com a resultat, molts empleats no estan acostumats a assumir riscos, provar coses noves i fer aproximacions creatives per a solucionar problemes.
Després de parlar amb empleats federals, concreten quatre obstacles principals a la innovació que els líders governamentals han de superar:
 • "El que estem tractant de resoldre, no és resoluble per un sol organisme; però qualsevol intent de treballar entre tot el govern / de forma transversal , s'apaga."
La política i la manca de comunicació interromp els esforços per promoure la col•laboració i la innovació. Les deficiències i llacunes en la comunicació i la comprensió estan generalitzades, per la grandària i la complexitat de l'administració americana. Aquestes llacunes eviten que els empleats col•laborin per resoldre els reptes comuns i prohibeixen que noves idees es propaguin. La naturalesa de mirades a curt termini dels dirigents polítics, passant d'una prioritat a una altra, fan incapaç el sosteniment de noves iniciatives des de la idea fins a la seva execució.
 • "He deixat d'intentar-ho després que vaig ser derrotat cada vegada."
Els empleats del govern no tenen cap procés definit per a introduir i explorar noves idees. Els pocs treballadors que estan disposats a prendre riscos són abandonats a la seva sort. A diferència dels sectors privat i sense ànim de lucre, el camí de la innovació encara no s'ha iniciat i no hi ha fulls de ruta per obrir el camí. Les vies per a proposar noves formes de treballar / oferir serveis no són clars per a la majoria dels empleats. També hi ha molt pocs programes per ajudar a navegar enmig de la burocràcia, evitar esculls i trampes i posar en pràctica les idees.
 • "Tenim una nova idea per a la prestació de serveis, però els fluxos de diners van a allò que és conegut."
Sense mesures efectives d'èxit, el govern no pot justificar un pressupost de R + D. En el sector privat, una declaració de pèrdues i guanys pot servir com una mesura directa dels èxits d'una empresa i una justificació de la despesa en recerca i desenvolupament. Les agències federals americanes tenen una tasca més difícil: mesurar l'impacte dels programes de govern en un país més segur, un medi ambient més net i una economia més forta. Sense informació sobre l'impacte dels programes actuals i el potencial dels nous programes, és difícil per a les agències justificar les inversions en l'exploració de noves formes de complir amb les seves missions.
 • "Vull ser innovador, però no tan innovador com perquè ningú em presti atenció."
El Govern premia l’status quo. En general, els líders del govern estan mal preparats per dirigir els empleats innovadors, i molts sistemes de govern tenen per objecte promoure l'status quo. Premien més sovint els que compleixen o excedeixen "segur" les expectatives, no els que estableixen els nivells totalment nous de la confiança sobre la base del seu enginy. Com a resultat, els empleats federals sovint els resulta millor atenir-se als procediments normalitzats de treball per mantenir-se que provar alguna cosa nova.


Procés a seguir

Crear una cultura de la innovació en el govern requerirà un procés definit per a la innovació, uns principis forts de lideratge i un compromís amb la construcció d'una àmplia infraestructura governamental per donar suport a la innovació. El procés a seguir seria aquest:

 1. Comprometre's amb la innovació.
 2. Definir els objectius prioritaris de rendiment de l’agència (o organització governamental)
 3. Identificar les oportunitats i proposar solucions (amb brainstorming)
 4. Realitzar un prototip, recollir informació i perfeccionar les solucions
 5. Posar en pràctica les idees i navegar pel canvi
 6. Aconseguir resultats

Principis:
 • Construir un Equip A. Prioritzar el factor humà. Organitzar un equip divers en disciplines, nivells i perspectives. Reunir les parts interessades de dins i fora de l'organisme per garantir solucions sòlides i la propietat compartida.
 • Focalitzar / centrar-se en els ciutadans . Concentrar-se en la gent que servim. Esbrinar el que necessiten i desenvolupar solucions completes i exhaustives que enriqueixen les seves vides.
 • Iniciar amb un . L'optimisme és la base de la innovació. Fomentar la confiança i la comoditat en l'exploració del que podria ser.
 • Prototipar per aprendre. Crear un entorn on els equips poden experimentar des de l’inici, en la fase de desenvolupament, per aprendre més ràpid i amb menys risc.
 • Convidar la iteració. Provar prototips amb persones reals, per obtenir retroalimentació; incorporar noves idees i repetir, no només per marcar la casella sinó també per evolucionar contínuament en la innovació i aconseguir suport.
 • Avaluar l'impacte. Determinar si una innovació afecta positivament els objectius del seu organisme i és digne d'inversions addicionals. Es pot buscar els primers adoptants, la seva satisfacció relativa i la de tots els que participen en el seu treball.

Infraestructura necessària
 • Proveir fons. Crear un fons de capital de risc per aquells esforços que desafiin la categorització del pressupost actual. Oferir als empleats recursos necessaris per explorar idees que canviïn les regles de joc.
 • Crear un laboratori per provar idees. Establir un espai on els equips puguin tenir accés a formació i assessorament. A mesura que l'equip desenvolupi les seves idees, el laboratori proporciona un entorn de baix risc per a la realització de proves i recollir comentaris dels interessats.
 • Identificar les barreres. Crear un grup de treball per aclarir el camí per a la innovació, a partir d'identificar els obstacles a la introducció de noves idees, reestructurant, reduint o eliminant aquests obstacles.
 • Formar els empleats en Innovació. Proporcionar capacitació sobre els mètodes per a la identificació, creació de prototips i implementació d'idees. Centrat tant en les habilitats tècniques com en les habilitats de lideratge necessàries per a la innovació.
 • Utilitzar un kit d'eines d'innovació. Definir el procés d'identificació, creació de prototips i implementació d'idees, amb instruccions tècniques (per exemple, com provar idees a petita escala), així com consells per a navegar enmig del canvi (per exemple, la manera de comunicar idees i aconseguir suport).
 • Col•laborar en línia. Utilitzar la tecnologia per crear un espai, amb el suport de l'estructura de gestió interna, perquè els empleats es puguin assessorar
 • uns als altres, unir-se de forma voluntària a les iniciatives que els apassionin.
 •  
Descobreixo que han editat un informe -Keeping Talent i Government- sobre com mantenir el talent a l'administració pública. Serà qüestió també de llegir-lo, i ja en faré un resum.