diumenge, 16 de gener de 2011

Més llibre, millors notes

L'ARA d'avui publica un reportatge ben interessant: com més llibres a casa, més bones notes a l'escola. I reclama bones biblioteques a la llar, al barri o al col·legi, per tal d'afavorir la cohesió social, la igualtat i contra el fracàs escolar. Com a hipòtesi és magnífica i esperançadora. I potser les dades comencen a donar aquests resultats (el darrer informe PISA demostra que hi ha una relació directa entre el nombre de llibres que tenen els pares i la comprensió lectora dels fills). Però també està clar que no n'hi ha prou.
Hi ha altres raons, i ben diverses. El PISA també certifica amb dades una altra evidència: com més nivell formatiu té la mare, més bons resultats acadèmics aconsegueixen fills. I encara una altra: la diferència entre els resultats acadèmics dels alumnes nadius i els dels nouvinguts és molt gran: gairebé 90 punts de diferència en la prova de comprensió lectora. Per tant, molts fronts oberts, que cal atacar amb cura cada un d'ells.
Una de les qüestions més bàsiques és el de fomentar molt més la formació d'adults, però pensada específicament per als pares i mares de les escoles i instituts. Les AMPES no només com a entitats que vetllen per l'educació dels fills, sinó que també es preocupen per l'educació dels pares i mares. Si els nostres fills aprenen informàtica, anglès o fan esport escolar -per posar alguns exemples-, no hauria de suposar que aquest fet augmenti encara més l'escletxa digital, d'idiomes i de salut- respecte a la generació anterior. Per tant, caldria potenciar les classes -segurament més pràctiques i no tan estrictes- d'informàtica, anglès i d'esport i salut. I fer-ho a la mateixa escola, en horaris post-escolars, i si pot ser amb l'acompanyament dels mateixos alumnes, perdent la vergonya de descobrir les nostres mancances.
Un altre dels aspectes a tenir presents, per a la comprensió lectora, és la dificultat d'entendre el món d'avui. La complexitat i la globalització són a l'ordre del dia, i no és senzill explicar el dia a dia dels telenotícies als fills. Cada cop més aviat, a l'escola comencen a parlar de problemes que surgeixen arreu del planeta i que els afecten -notícies del país d'algun dels infants de l'escola, catàstrofes, ...), i no és senzill contextualitzar aquesta realitat a la seva. (Si fins i tot ens costa a nosaltres saber el que està passant!). Per tant, caldria trobar moments, fins i tot, per poder compartir la lectura del diari -d'alguns articles que poden ser d'interès per ells- o seure junts a veure un telenotícies, com qui comenta un partit de futbol. Potser així, entre tots, millorarem la nostra comprensió de l'entorn.
Seria ben interessant que el nou govern continués -amb les millores, adaptcions i tot allò que cregués convenient- el Pla de Foment de la Lectura de l'anterior legislatura, treballat conjuntament entre els departaments de Cultura i d'Educació, i el Pla d'Equipaments de Catalunya, on s'hi recollien els treballs per potenciar la construcció de noves biblioteques. Un gran repte per al nou equip.
A casa, el pare ho va intentar amb mi i jo no vaig passar de notes mitjanes. Tot i amb això, jo seguiré intentant-ho amb les meves filles.