dijous, 13 de gener de 2011

Verkami, fomentant micromecenes

LV d'avui comenta una proposta innovadora per al finançament d'activiats culturals, amb el sistema de crowd-funding, importat dels Estats Units, i amb el que es promou la capacitat de tothom per a cooperar i participar en projectes, també financers, com és el cas del mecenatge.
El projecte s'anomena Verkami (de la unió de les paraules 'verko' (art, ciència, obra) i 'ami' (amic) en esperanto), i pretén aconseguir finançament de mecenes que decideixin participar aportant petites quantitats a un projecte cultural i artístic en el qual també creuen. S'ha elaborat des del Tecnocampus de Mataró per tres persones -pare i dos fills- mataronins, amants de la cultura, que varen decidir impulsar aquesta empresa innovadora i transformadora ara fa un any i la varen presentar el passat 28 de desembre.
Verkami es presenta com un punt de trobada per a tota mena de gent amb idees i projectes interessants (dissenyadors, dinamitzadors culturals, pintors, escriptors, curadors, cineastes, fotògrafs, músics, ...) i usuaris amb ganes d'ajudar a tirar-los endavant. Per a cada projecte, Verkami ofereix una pàgina web i un blog, a partir de la qual els posen en contacte, i fan difusió del projecte -en altres pàgines com Kickstarter i Indiegogo, en xarxes socials, blogs, mitjans de comunicació-, plantejant objectius de finançament assolibles en quaranta dies.
Els petits "finançadors", que poden ser de qualsevol punt del planeta, a més de disposar de tota la informació que desitgin del projecte reben a canvi obsequis exclussius, com ara vivències, regals, descomptes, ..., sobre el producte final finançat. (Com a exemples dels set projecte actius fins ara, hi ha un dinar amb els actors i directors d'una pel·lícula, un exemplar d'un llibre de Matthew Three firmat per ell, o una flor de Ypé Groc del poblat Teribré, a l'Amazones, on s'ha de rodar un documental que també cerca micromecenes).
Quan s'acaba el termini, si no s'arriba al 100% del pressupost anunciat, s'anul·len tots els compromisos econòmics dels mecenes i no es fa cap transacció. Ningú perd ni guanya diners.
Si, en canvi, s'assoleix l'objectiu, des de Catalunya Caixa s'executa el càrrec a les targetes de crèdit que els mecenes havien identificat prèviament, el responsable del projecte rep els diner i cedeix una comissió del 5% a Verkami.
Com que es tracta d'un producte 2.0, també són presents a Tuíter i Fèisbuc.
“Fins ara, la militància cultural només la podies exercir com a espectador. Si t'agradava Albert Pla, només podies comprar els seus discos i anar als seus concerts. Ara podràs implicar-te en la seva obra, fer una passa més". Així, creuen que aquesta plataforma pot funcionar molt bé entre comunitats de fans, per exemple.
I també pretenen obrir una nova via de consum cultural: “Obtens recompenses que no té ningú més ni pots comprar en una tenda, objectes entranyables del rodatge, aparèixer en els crèdits o viure una determinada experiència, com compartir l'estrana amb els artistes o viatjar al poblat indígena on es va rodar".
“No es tracta de donar a fons perdut, com un mecenes tradicional”, el que seria una plataforma ‘start-up’, que ajuden les petites empreses a recaptar capital inicial a canvi de dividends o d'accions. (Seria el model de la discogràfica social Apadrina Un Artista, en la que s'inverteix en el llançament d'un disc a canvi de beneficis en la seva venda. “No s'ofereix de ser accionista, sinó que el creatiu es queda amb el 100% dels beneficis del projecte i els seus drets d'autoria".
Les perspectives sembla que són bones -hi ha força projectes interessats en cercar finançament, i ja han rebut 60 mecenes individuals que hi participen. I el camp per correr que els queda encara és interessant. Aquest són dos mapes ben diferents, fruit d'un estudi sobre la geografia del crowd-funding. En el primer, veiem on es localitzen els projectes presentats, les idees que cerquen finançament:


En el segon, veiem on es localitzen els finançadors, aquells que aporten recursos:


Sembla clar que, tant per als projectes com per als finançadors, hi ha potencial important a Catalunya. Hi ha bons projectes, i hi ha gent disposada a finançar-los. Per això, és tan bona la idea de fer de mitjancer entre uns i altres.