dimecres, 7 de setembre de 2011

Guia d'aplicació de la ISO 26000 per a PIMEs - 1. Principis


La RSC, segons Dilbert
 Aquest és el segon de quatre posts, amb els quals tradueixo al català la Guia d'aplicació de la norma ISO 26000 per a PIMEs, editada per NORMAPME, l'associació europea per a petites i mitjanes empreses, seguint el seu índex (0.Introducció / 1. Principis / 2. Guia en matèries fonamentals de responsabilitat social / 3. Practicar la responsabilitat social ). En aquest post, se n'expliquen els principis que regeixen la RSC:

1. PRINCIPIS
Els principis bàsics de la Responsabilitat social per a les petites i mitjanes empreses són la rendició de comptes, la transparència i el comportament ètic, així com la comunicació dins de la xarxa de persones, grups i organitzacions que tenen un interès en la PIME.

a. Rendició de comptes
La rendició de comptes significa que la PIME està disposada a assumir la responsabilitat de l'impacte que pot generar en el seu entorn específic. El propietari o gerent ha de ser capaç d'explicar i justificar la decisió que pren. Rendir comptes és important en el cas de decisions que afecten a clients, empleats, proveïdors, veïns o la comunitat local, en aspectes econòmics, socials i mediambientals.
Rendir comptes suposa, a més a més, la disposició i la capacitat de revisar i corregir decisions incorrectes, assumir la responsabilitat dels danys causats i adoptar mesures preventives. D'aquesta manera s'ajuda a què les empreses trobin la manera de què es comprenguin les seves decisions per part dels seus interlocutors i per tant és una via per a augmentar la seva credibilitat i reputació.
Per exemple, una PIME pot rendir comptes quan respon:
 • a les autoritats, explicant les causes d'un accident laboral i prenent mesures de millora
 • a acusacions degut a què el personal que treballa per a l'empresa ha vessat aigües residuals en una àrea verda
 • a clients que demanen una explicació pels canvis en la política de preus de l'empresa
b. Transparència
Transparència vol dir que l'empresa fa accessible la informació sobre els seves decisions i activitats respecte als aspectes socials, econòmics i mediambientals rellevants de les seves operacions. Aquesta informació pot ser proporcionada de manera ad hoc, però les PIMEs han d'avaluar si hi ha un interès legítim i fort en establir un flux d'informació més regular cap els seus clients, col·laboradors, empleats, o altres persones i organitzacions en la seva xarxa d'interlocutors.
Exemples:
 • un taller mecànic informa sobre el nombre d'aprenents admesos cada any
 • una PIME comparteix amb els seus empleats els principals resultats de la darrera enquesta de satisfacció laboral
 • una escola bressol informa sobre els ingredients i calories contingudes en l'alimentació dels infants
c. Comportament ètic
Una empresa ha de comportar-se èticament, el que implica que totes les decisions s'haurien de prendre i implementar-se de manera honesta, justa i fiable, sense acceptar beneficis il·legals o conflictes d'interès. Això inclou tant les operacions econòmiques de la PIME, com la preocupació per les persones i el medi ambient. El comportament ètic està influenciat, en gran mesura, pels valors personals i el sentit de responsabilitat del propietari-gerent, que es reflecteix per exemple en la seva disposició a tractar les persones com a iguals i amb dignitat, a complir amb la seva paraula o a ajudar als altres. Només si el comportament ètic és practicat de manera continuada en la vida diària de la PIME generarà reciprocitat i confiança, de tal manera que els receptors d'aquest comportament adoptaran al seu torn aquestes actituds.
Exemples:
 • Evitar tot tipus de corrupció, tal como el suborn per a accelerar els procediments o el frau fiscal; donar o rebre només regals de baix valor i de manera no freqüent, limitar i definir el tipus d'entreteniment que s'accepta, decidir no operar en països on no es respecten els drets fonamentals del treball establert per l'Organització Internacional del Treball (OIT).
 • Competència justa: especialment a nivell local, les pràctiques comercials fiables són la base de l'èxit de tot, per exemple una PIME no ha d'enganyar deliberadament a un competidor.
Possibles beneficis, entre altres:
 • Els clients o proveïdors prefereixen a la PIME “ètica”, especialment aquells que tenen una postura similar
 • Els empleats són més lleials a l'empresa inclús en temps difícils
 • La gent de la comunitat local tendirà a recolzar a una PIME que es trobi en una situació difícil com a resposta a l'ajut rebut per part de l'empresa.

d. Gestió de xarxes
La gestió activa de xarxes és un principi cada vegada més important per a l'èxit de les PIME, ja que pot assegurar la comunicació i resoldre possibles conflictes de manera més eficaç. Una PIME hauria d'identificar quins interlocutors poden tenir un interès en les seves decisions i activitats per a entendre quin pot ser el possible impacte d'aquestes i com respondre-hi. Aquesta anàlisi no s'hauria de limitar a la relació amb clients i proveïdors, perquè cada PIME depèn d'una infraestructura eficient i d'una xarxa basada en la societat. Altres individus o grups també poden tenir drets, exigències o interessos específics que poden afectar el treball diari de la PIME i que s'haurien de tenir en compte. Cada empresa s'hauria de concebre com a part de la seva corresponent estructura local o regional, segons el tamany i capacitats. La gestió de xarxes de les PIMES pot donar-se en diverses àrees d'activitats.

Xarxes basades en els clients
Cada empresa necessita clientes. Per tant, és necessari que entengui quins són les seves xarxes respectives i els seus valors. Les PIMEs han d'estar informades sobre els grups i associacions amb els que estan compromesos els seus clients i mantenir el contacte amb ells. Això varia segons si la PIME és proveïdora de clients industrials o si més aviat treballa amb usuaris i consumidors locals i regionals.

Xarxes basades en les persones
La personalitat del propietari determina en gran mesura la forma que adoptarà la PIME. Sovint, activitats privades i activitats de negoci estan vinculades. Les xarxes personals i les associacions locals són importants per a l'intercanvi d'idees. Molts problemes relacions amb el treball diari d'una PIME només es poden resoldre a través d'un esforç comú i en una atmosfera de confiança. Per a construir aquestes xarxes de confiança, en què tothom es coneix, es pot incloure per exemple, el club de futbol, així com el grup local d'empreses.

Xarxes basades en la societat
Les empreses formen part de la societat: això significa, per exemple, que els veïns i grups ambientals segueixen de prop els possibles canvis o molèsties quan analitzen l'impacte que pot tenir una PIME en el seu entorn. Els interessos de la PIME poden estar afectats fortament per interlocutors que formen xarxes basades en la societat. Una participació activa en debats públics permet una millora de la situació i ajuda a trobar solucions adequades i compromisos.
Degut a l'envelliment de les societats occidentals, es necessiten esforços comuns per a millorar el desenvolupament professional dels treballadors i els estudiants. Les PIMEs poden treure beneficis d'una cooperació amb escoles, instituts i universitats, obtenint accés a empleats més ben qualificats. Això brinda moltes oportunitats, ja que els permet millorar la seva imatge pública i tenir accés a noves idees i tecnologies.
Cal prendre en consideració alguns elements clau a l'hora de construir les xarxes:
 • Qualsevol comunicació amb les xarxes està basada en un interès personal per intercanviar idees.
 • Construir xarxes és més que màrqueting: implica el compromís de comprendre els interlocutors i de respondre adequadament amb la finalitat d'elaborar solucions concretes als problemes.
 • Gestionar xarxes no és una activitat puntual: es tracta d'una activitat que requereix continuïtat. La manifestació de compromís és clau per a la generació de confiança, l'intercanvi d'informació i la posada en marxa d'accions conjuntes.
La capacitat d'una PIME per a construir xarxes està basada en la personalitat del seu propietari. En molts casos, resulta en activitats més informals i relacionades amb les persones, tals com:
 • Jornades de portes obertes per al públic
 • Participació en debats
 • Tallers per a estudiants d'escoles, instituts i universitats
 • Fòrums a internet (debat i informació)
 • Presentació de l'empresa a internet